5Ritmova je putovanje prema oslobađanju tijela, izražavanju srca, pražnjenju uma, buđenju duše i utjelovljenju duha. Gabrielle Roth
5Rhythms is a journey to freeing the body, expressing the heart, emptying the mind, awakening the soul, and embodying the spirit. Gabrielle Roth