Datum
Radionica
Lokacija
Učitelj/ica
Kontakt / Prijava
Kolovoz
22.08.-28.08.
"HEART WAVES"
Waves and Heartbeat level
Sutivan, Brač
Silvija & Thierry
Rujan
16.09.-18.09.
"HEARTBEAT"
Bologna
Silvija Tomčik
30.09.-02.10.
"THE POWER OF LOVING"
Heartbeat Level
Barcelona
Silvija Tomčik
Listopad
14.10.-16.10.
"Body, Heart, Mind, Soul and Spirit"
Waves and Heartbeat level
Utrecht
Silvija Tomčik
21.10.-23.10.
THE POWER OF LOVING
Heartbeat Level
Munich
Silvija Tomčik
27.10.-31.10.
"SELF-CARE RETREAT"
Waves and Heartbeat level
Friedrichshof, Austria
Silvija Tomčik
Studeni
11.11.-13.11.
PERMISSION
Heartbeat Level
Budimpešta
Silvija Tomčik
25.11.-27.11.
“TRILOGIJA“ 3. Modul
Kontinuirana Grupa, Razina Valovi i Ritam Srca
Zagreb
Silvija Tomčik
Prosinac
02.12.-04.12.
"INTIMACY"
Heartbeat Level
Buenos Aires
Silvija Tomčik
10.12.
TBA
Waves Level
Sao Paolo
Silvija Tomčik
29.12.-02.01.
TRIBAL DANCE
Waves Level
Leibnitz
Silvija Tomčik
2023
Siječanj
26.01.-28.01.
"BODY, HEART, MIND, SOUL and SPIRIT"
Heartbeat Level
Tel Aviv
Silvija Tomčik
Veljača
11.02.-12.02.
"THE JOY OF BEING ALIVE"
Heartbeat Level
Madrid
Silvija Tomčik
Ožujak
10.03.-12.03.
TBA
Heartbeat Level
Graz
Silvija Tomčik
24.03.-26.03.
"PERMISSION"
Heartbeat Level
Ljubljana
Silvija Tomčik
Travanj
06.04.-10.04.
"FROM THE GROUND UP"
Easter Retreat
Friedrichshof, Austria
Silvija Tomčik
Svibanj
05.05.-07.05.
TBA
Barcelona
Silvija Tomčik
Lipanj
29.06.-02.07.
”TEACHERS’ HEARTBEAT”
Heartbeat Level
Friedrichshof, Austria
Silvija Tomčik
Rujan
15.09.-17.09.
"LET IT BE"
Heartbeat Level
Arbizu
Silvija Tomčik