Datum
Radionica
Lokacija
Učitelj/ica
Kontakt / Prijava
Studeni
05.12.
17:00 - 20:00
"WAVES"
Waves Level
ONLINE
Silvija Tomčik
10.12.-12.12.
"JUICY"
Razina Ritam Srca
Zagreb
Silvija Tomčik
29.12.-02.01.
“PLEMENSKI PLES“
Razina Valovi
Leibnitz
Silvija & Thierry
2022
Veljača
04.02.-06.02.
"Body, Heart, Mind, Soul and Spirit"
Waves and Heartbeat level
Stockholm
Silvija Tomčik
17.02.-19.02.
"PERMISSION"
Heartbeat Level
Dubai
Silvija Tomčik
Ožujak
04.03.-06.03.
“TRILOGIJA“ 1. Modul
Kontinuirana Grupa, Razina Valovi i Ritam Srca
Zagreb
Silvija Tomčik
18.03.-20.03.
"Body, Heart, Mind, Soul and Spirit"
Waves and Heartbeat level
Graz
Silvija Tomčik
Travanj
02.04.-03.04.
"JUICY"
Heartbeat Level
Paris
Silvija Tomčik
15.04.-18.04.
“FROM THE GROUND UP“
Rezidencijalna Uskršnja radionica
Friedrichshof, Austria
Silvija Tomčik
29.04.-01.05.
"JUICY"
Heartbeat Level
Leuven
Silvija Tomčik
Svibanj
13.05.-15.05.
"Body, Heart, Mind, Soul and Spirit"
Waves and Heartbeat level
Barcelona
Silvija Tomčik
Lipanj
03.06.-05.06.
"Body, Heart, Mind, Soul and Spirit"
Waves and Heartbeat level
Belgrade
Silvija Tomčik
17.06.-19.06.
TBA
Vienna
Silvija Tomčik
Srpanj
01.07.-03.07.
“TRILOGIJA“ 2. Modul
Kontinuirana Grupa, Razina Valovi i Ritam Srca
Zagreb
Silvija Tomčik
Kolovoz
08.08.-14.08.
"MOVE AND REST"
Sutivan, Brač
Silvija & Thierry
22.08.-28.08.
"HEART WAVES"
TBA
Silvija & Thierry
Rujan
16.09.-18.09.
"HEARTBEAT"
Bologna
Silvija Tomčik
30.09.-02.10.
"THE POWER OF LOVING"
Heartbeat Level
Barcelona
Silvija Tomčik
Listopad
14.10.-16.10.
"Body, Heart, Mind, Soul and Spirit"
Waves and Heartbeat level
Utrecht
Silvija Tomčik
27.10.-31.10.
"SELF-CARE RETREAT"
Waves and Heartbeat level
Friedrichshof, Austria
Silvija Tomčik
Studeni
25.11.-27.11.
“TRILOGIJA“ 3. Modul
Kontinuirana Grupa, Razina Valovi i Ritam Srca
Zagreb
Silvija Tomčik